www.artderise.com - Min handel
Firmanavn - Slogan


MIN HANDEL!
 
 
 Allerførst vil jeg gerne understrege, jeg er på ingen måde ude på at "hænge nogen ud"
 De uheldige omstændigheder omkring min handel skyldes uheld, fejl og mangel på overblik hos den  ansvarshavende i ordren.
 
 
 
Min helbredssituation var dengang både yderst kritisk - og dyr! Til trykkammeret var vi tvunget ud i en fundraising og selv om den gik fantastisk, turde vi ikke fortsætte af hensyn til mit helbred. Derfor valgte jeg et billigere trykkammer, fra et andet firma.
Når dette firma modtager en ordre bestiller de  delene hos forskellige leverandører.
Som derefter hver især sender til kunden.
En meget almindelig fremgangsmåde.
Det ankommer så som en slags ”samlesæt” til kunden/slutbrugeren.
- I langt de fleste tilfælde går det godt - det kan samles og fungere fuldstændig som planlagt !
Uden problemer
- MEN jeg har dog hørt mange der fortæller om i al fald en del af de problemer jeg stod i - så derfor en gennemgang og derefter nogle forslag der måske/ forhåbentlig kan minimere problemer.
 
PAKKERNE begynder at ANKOMME.
Først fik jeg tilsendt et trykkammer der ikke var helt færdigt ! (marts måned 2012)
Det manglede bla ventiler.
(Luften skal kunne cirkulere for at der hele tiden  er frisk luft i trykkammeret,  så mens kompressoren sender  luft ind i kammeret, skal der være ventiler der samtidig slipper luft ud igen, og justere trykket, så de er ret vigtige !
 
Og forseglingen omkring vinduet var ikke solid !
Altså - slet ikke færdigt.
Så jeg pakkede det ind igen - og forsøgte at få trykkammerfirmaet i tale.
I lang tid!    LANG TID er uger !
 
ENDELIG lykkedes det - og JO de kunne godt se med det serienummer MÅTTE der være noget galt, så jeg fik besked på IKKE at anvende det!
Det stod her i fem uger inden det blev afhentet !
I løbet af de fem uger ankom der så et andet, denne gang færdigt - MEN - der var så utroligt mange ”dimser” med.
En stor bunke der lå og trillede rundt i bunden af
kassen - og huller i alle plastiskposerne og  INGEN forklaring på de mange ”dimser”
-  MANGE spørgsmål og ingen svar fik jeg !
 
Nå, jeg MÅTTE jo i gang med at samle - men det
viste sig, at selv om det vrimlede med for mange
unavngivne “dimser” - manglede der flere helt nødvendige ting for at det kunne samles.
- tilbage til firmaet der igen er meget lang tid om at svare - men da de havde undersøgt sagen kunne de melde at …“nårh ja, nogle ting VAR faktisk i restordre“!!!
Det havde de ikke ikke lige fået informeret mig om - det ville blive sendt så snart de var der igen.
Og hvornår forventede man de var det ?? Spurgte jeg. Ja det vidste man ikke rigtigt men de VILLE blive sendt!
Jeg skulle og kunne ikke foretage mig mere, det var bestilt!
 
 
 
 
Iltkoncentratoren!
Så kom iltkoncentratoren - i en kasse uden andet end den og en ledning til en stikkontakt.
- der manglede så altså dels noget at koble det til trykkammeret,og der manglede en lille "spids" at koble en iltslange til.
 
Og jeg kunne ikke opdrive en sådan en herhjemme, dels var det en andet system - det tog lang tid overhovedet at finde et sted jeg kunne evt have købt en, for  iltudstyr skal her i Danmark bevilliges via hospitalslæger.
Jeg søgte råd flere steder men blev på det skarpeste afvist og ihærdigt forsøgt skræmt fra at tage dette udstyr i brug med meget overdreven "viden" om dens "farlighed"
- både behandling og udstyr "skulle være utrolig farligt" -  men  man erkendte dog at man ikke vidste noget som helst om nogle af delene !!
  
Får efter henvendelse til firmaet igen, sendt via e-mail en opsætningsinstruktion til en helt anden type koncentrator !
Så den kunne jeg ikke bruge til noget som helst.
Tingene der var i restordre kommer efter nogle uger.
 
SÅ skulle jeg vel kunne samle tingene ?
 
 
- Nej desværre !
 
 
Connectionskit
Der var ved et uheld også bestilt et forkert “connection-kit” så iltkoncentratoren kunne ikke sættes til trykkammeret. Jeg kan heller ikke anvende den alene.
 
 
SÅ mister jeg tålmodigheden og tager en lidt  anden tone på og endelig får jeg en email til en medarbejder fra teknisk support og får her forklaring, så nogle af ”dimserne” til trykkammeret bliver forklaret og resten, får jeg at vide - kan bare smides væk. De må være sendt med ved en fejl !
Og en tak fordi jeg gør opmærksom på at plastikposerne ”dimserne” har ligget i, er for tynde og billige.
Man vil herefter straks begynde at bruge nogle stærkere til fremtidige kunder!
 Ikke et ord om al den ulejlighed og BEKYMRINGER jeg har haft !
I mange uger !! Og spørgsmål der aldrig blev besvaret !
 
 
Og jeg også får en emailadresse til det firma der havde leveret ”connetion-kittet” (- altså en lille ”dualgaskit” der skal monteres på iltkoncentratoren og dele ilten mellem maske og trykkammeret. - vi skriver en del frem og tilbage, sender også fotos - for at undgå evt misforståelser !
Han ringer mig op, og vi gennemgår hele systemet.Og det er meget klart at - NEJ det konnection-kit jeg har fået sendt med slet ikke er det jeg skal bruge !
Nå, men lykkeligvis for mig, går denne person går ind i sagen og hjælper med at få redt tingene ud med det firma der har leveret trykkammeret - og hvor fejlene er opstået!
 - her er nemlig desværre slet ingen imødekommenhed - tværtimod  - og jeg får ENDELIG tilsendt det rigtige kit !
 
Det her tog to måneder EFTER tingene kom til mit hjem!
 
 
Test og start !
Endelig kan jeg så samle trykkammeret, koble tingene sammen - og begynde at anvende det !!!
2 måneder efter det kom !
 
 
Jeg savnede MEGET nogen herhjemme at tale med -  bare nogen der havde “prøvet det her før” og vidste bare …NOGET
- alle de dimser (der så viste sig at være overflødige og fejlsendte !)-  absolut en kilde til stor bekymring og mange spekulationer !
Desværre skræmte de mange usikre faktorer mig.
 
Ud over mine nærmestes sympati og støtte, var der INGEN jeg kunne tale med, og ingen der havde bare LIDT erfaring.
 
Dem der, rent fagligt kune have hjulpet,  afviste med hån og forsøgte at skræmme mig.
 
Siden jeg er begyndt at få så mange forespørgsler på at købe kamre har jeg gennem mange måneder nu kigget meget nøje (læs; KRITISK !!!) på firmaer, produkter og især kundeservice !)
 
Jeg har fået en meget stor interesse i det her udstyr.
Og også interesse i at hjælpe andre med at finde deres løsning. Som en lille opsummering vil jeg lavet en lille liste over følgende ting jeg finder ret vigtige
- se links i venstre side af menuen.
 
Igen vil jeg sige - jeg er ikke uddannet hverken indefor medicin eller produktionen af dette udstyr - mine erfaringer er absoulut som bruger. 
Alt dokumentation jeg har handlet ud fra er udenlandske specialister - at følge dem er på eget ansvar.
  
 
Rise Houen
20 januar 2013
SiteBuilder drevet af  Vistaprint