www.artderise.com - 3 års opdat. KOMMENTARER
Firmanavn - SloganHer vil der komme nogle kommentarer fra fagpersoner jeg er i kontakt med. Jeg er meget glad for at kunne drøfte min udvikling med dem. Og glad for de tydeligt kan se fremgangen ! Der er ikke skrevet ret meget om at brug af trykkammerudstyr i hjemmebehandling. I Danmark i al fald ! 
      Rise Houen, 24 juli 2015

 

Kommentar til Rise Houens 3 års opdatering i trykkammerbehandling af Iver Pedersen,speciallæge i psykiatri.  
 ​
"Siden Rise Houen for godt et år siden sendte sin to års opdatering af trykkammerbehandlingen, har jeg haft lejlighed til at tale med hende mange gange.
 
Hun har ofte fortalt om reduktionen af de fysiske symptomer, herunder smerterne, som dog langtfra er fjernet.
  Søvnlængden og søvnkvaliteten er bedret meget. 
Det, som for en psykiater har været tydeligst, er at hun har fået betydelig mere energi og selvtillid. 
I flere sager, hvor hun har skullet tage nogle svære beslutninger, har hun bevaret roen og arbejdet målbevidst med sagen. Hun har været i stand til at lægge en sag til side uden at ruminere over den, når hun havde foretaget sit træk, og derefter vente på andres udspil. 
Hendes symptomer på PTSD ​(Posttraumatisk Stres og depression) ​er klart reduceret.
 
 
Med venlig hilsen.
​Speciallæge i psykiatri
Iver Pedersen,
Nyborg, Danmark
Kontaktinfo; iver.pedersen@dadlnet.dk
24 juli 2015
SiteBuilder drevet af  Vistaprint